تبلیغات
هیئت ورزش و جوانان روستای گنبذ - تاریخچه روستای جنبذ

امر به ورزش امر به معروف است. (مقام معظم رهبری)


Admin Logo
themebox Logo
تاریخچه روستای جنبذ

گنبد پهلوی گومبت (گنبد، قبه ) در تهران و اراک (سلطان آباد، گنبذ، معرب آن «جنبذ» معجم البلدان در «جنبذ» و «جنبذه » اصلاً از آرامی و سریانی ماخوذ است . (حاشیه  برهان قاطع چ معین ). 

نوعی از عمارت باشد مدور که از خشت و گل و آجر پوشند. (برهان ) (آنندراج ). لفظ دیگر فارسیش دیر است . (فرهنگ نظام ). جُنبُد. جُنبُده یا جُنبَد. قُبَّه .

از مجموع نظرات ایران‌شناسان و آن‌چه در منابع فارسی و عربی آمده است و با توجه به مشخصات آذربرزین مهر که در ریوند، در پشت گشتاسپان، در گنبد قرار دارد. دکتر صادقی نتیجه می‌گیرد که گنبد به معنی آتشکده نامیده‌اند. این ده امروز، جنبذ نام دارد و جزو دهستان بیهق بخش ششتمد شهرستان سبزوار است و در تداول اهالی،گمبذگفته می‌شود. «‌‌ربع ذمج» که سابقا این ده گمبذ، جزو آن‌جا بوده، امروز «‌‌‌زمج»  نامیده می‌شده و دهستانی  از بخش ششتمد ومرکز آن ده ششتمدبوده است